You are here: Home > B+B Smartworx > B+B Smartworx Industrial LAN Routers > B+B SmartWorx SmartFlex LAN Routers (non-PoE Models) > B+B SmartWorx SmartFlex LAN Routers w/ Metal Enclosure & SmartWorx Hub
Sort By:
Page of 1
BBSmartworx BB-SR30000120-SWH BBSmartworx BB-SR30000121-SWH BBSmartworx BB-SR30000125-SWH
BB-SR30000120-SWH
Our Price: $428.82
BB-SR30000121-SWH
Our Price: $440.94
BB-SR30000125-SWH
Our Price: $440.94
B+B SmartWorx SmartFlex LAN w/(5) RJ45 10/100BTX, (1) USB, (2) BI/BO & SD Holder (metal enclosure) (SmartWorx Hub) B+B SmartWorx SmartFlex LAN w/(5) RJ45 10/100BTX, (1) USB, (2) BI/BO & SD Holder (metal enclosure) (SmartWorx Hub) (EU) B+B SmartWorx SmartFlex LAN w/(5) RJ45 10/100BTX, (1) USB, (2) BI/BO & SD Holder (metal enclosure) (SmartWorx Hub) (EU/GB/AUS/US)
BBSmartworx BB-SR30010120-SWH BBSmartworx BB-SR30010125-SWH
BB-SR30010120-SWH
Our Price: $492.44
BB-SR30010125-SWH
Our Price: $504.57
B+B SmartWorx SmartFlex LAN w/(5) RJ45 10/100BTX, (1) USB, (2) BI/BO, SD Holder & WiFi (metal enclosure) (SmartWorx Hub) B+B SmartWorx SmartFlex LAN w/(5) RJ45 10/100BTX, (1) USB, (2) BI/BO, SD Holder & WiFi (metal enclosure) (SmartWorx Hub) (EU/GB/AUS/US)