You are here: Home > B+B Smartworx > B+B Smartworx Industrial LAN Routers > B+B SmartWorx SmartFlex LAN Routers (PoE Models) > B+B SmartWorx SmartFlex LAN Routers w/ Metal Enclosure & SmartWorx Hub (PoE)
Sort By:
Page of 1
BBSmartworx BB-SR30008120-SWH BBSmartworx BB-SR30009120-SWH BBSmartworx BB-SR30008125-SWH
BB-SR30008120-SWH
Our Price: $478.49
BB-SR30009120-SWH
Our Price: $484.11
BB-SR30008125-SWH
Our Price: $490.61
B+B SmartWorx SmartFlex LAN POE w/(5) RJ45 10/100BTX, (1) USB, (2) BI/BO & SD Holder [PoE PSE] (metal enclosure) (SmartWorx Hub) B+B SmartWorx SmartFlex LAN POE w/(5) RJ45 10/100BTX, (1) USB, (2) BI/BO & SD Holder [PoE PD] (metal enclosure) (SmartWorx Hub) B+B SmartWorx SmartFlex LAN POE w/(5) RJ45 10/100BTX, (1) USB, (2) BI/BO & SD Holder [PoE PSE] (metal enclosure) (SmartWorx Hub) (EU/GB/AUS/US)
BBSmartworx BB-SR30009125-SWH BBSmartworx BB-SR30018120-SWH BBSmartworx BB-SR30019120-SWH
BB-SR30009125-SWH
Our Price: $496.24
BB-SR30018120-SWH
Our Price: $542.11
BB-SR30019120-SWH
Our Price: $547.73
B+B SmartWorx SmartFlex LAN POE w/(5) RJ45 10/100BTX, (1) USB, (2) BI/BO & SD Holder [PoE PD] (metal enclosure) (SmartWorx Hub) (EU/GB/AUS/US) B+B SmartWorx SmartFlex LAN POE w/(5) RJ45 10/100BTX, (1) USB, (2) BI/BO, SD Holder & WiFi [PoE PSE] (metal enclosure) (SmartWorx Hub) B+B SmartWorx SmartFlex LAN POE w/(5) RJ45 10/100BTX, (1) USB, (2) BI/BO, SD Holder & WiFi [PoE PD] (metal enclosure) (SmartWorx Hub)
BBSmartworx BB-SR30018125-SWH BBSmartworx BB-SR30019121-SWH BBSmartworx BB-SR30019125-SWH
BB-SR30018125-SWH
Our Price: $554.23
BB-SR30019121-SWH
Our Price: $559.86
BB-SR30019125-SWH
Our Price: $559.86
B+B SmartWorx SmartFlex LAN POE w/(5) RJ45 10/100BTX, (1) USB, (2) BI/BO, SD Holder & WiFi [PoE PSE] (metal enclosure) (SmartWorx Hub) (EU/GB/AUS/GB) B+B SmartWorx SmartFlex LAN POE w/(5) RJ45 10/100BTX, (1) USB, (2) BI/BO, SD Holder & WiFi [PoE PD] (metal enclosure) (SmartWorx Hub) (EU) B+B SmartWorx SmartFlex LAN POE w/(5) RJ45 10/100BTX, (1) USB, (2) BI/BO, SD Holder & WiFi [PoE PD] (metal enclosure) (SmartWorx Hub) (EU/GB/AUS/US)